Gravesøknader i Ullensaker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ullensaker kommune

Graving i Ullensaker kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ullensaker.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/78 VA-Skogmo-GRA, Etappe 1 Gravearbeid Rensevegen BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 03.05.2018 02.10.2020
18/317 VA anlegg Skogmo GRAE2 Gravearbeid Myrsletta BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 19.11.2018 30.09.2020
19/23 Utbedrelse av hage / opparbeidelse tomt Gravearbeid Linneavegen Privatperson 01.04.2019 11.10.2020
20/15 Fv. 455 GSV Gjerdrumsvegen Gravearbeid Norevegen, Gjerdrumsvegen, Nyvegen, Tveitervegen, Averstadvegen ÅGE HAVERSTAD AS 20.01.2020 01.10.2020
20/58 Nye tiltak til midlertidig rkj. Ole Korslunds veg X SKogmovegen Arbeidstillatelse skogmovegen, Ole Korslunds veg Ø M FJELD AS 13.03.2020 30.09.2021
20/76 2046-116 Fjernvarme Jessheim Gravearbeid Industrivegen, Henrik Bulls Veg, Asfaltvegen, Brannmannsvegen VEFLEN ENTREPRENØR AS 14.04.2020 30.10.2020
20/105 Jessheim nord - Hauerseter VA Gravearbeid Hauerseterkvartalet BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 04.05.2020 30.10.2020
20/128 Avløppsledning Isingrudvegen Gravearbeid Isingrudvegen TORE JØDAHL AS 03.08.2020 27.11.2020
20/165 Rosenvangvegen Gravearbeid Rosenvangvegen ØIVIND ÅSMANN 22.06.2020 23.10.2020
20/174 Kongsvingervegen 44 til Ullensaker kirke Gravearbeid Galgebakken TESSTA G-TRENCH AS 24.06.2020 30.10.2020
20/189 Bekkefaret infrastruktur Gravearbeid Gnr/Bnr: 132/275 BECKER ENTREPRENØR AS 08.07.2020 30.11.2020
20/191 2046-116 Jessheim Storsenter Gravearbeid Furusethgata VEFLEN ENTREPRENØR AS 20.07.2020 01.10.2020
20/192 Hagavegen x Kvernlivegen, Jessheim - Holmgren AS Gravearbeid Kvernlivegen, Furumovegen, Ringvegen HOLMGREN AS 13.07.2020 30.10.2020
20/194 Hagavegen Jessheim Gravearbeid Hagavegen HOLMGREN AS 13.07.2020 30.10.2020
20/216 Gnr 135/917 Hagavegen 28 Gravearbeid hagavegen FIJO ANLEGG AS 05.08.2020 01.10.2020
20/220 861 Gotaasalleen Gravearbeid Gotaasalleen NORDBY MASKIN AS 07.08.2020 16.11.2020
20/227 Netel - Egnervegen Gravearbeid Nygårdsvegen HEROLF HANSEN & SØNN AS 17.08.2020 02.10.2020
20/228 AO 24931 Gravearbeid Gnr/Bnr: 103/19 VEIDRIFT AS 19.08.2020 25.09.2020
20/229 gjerde støtemur Steinbekken 8 Gravearbeid Steinbekken PIETARIS AS 01.09.2020 30.09.2020
20/233 Gystadmarka G1 Gravearbeid Myrvegen BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 24.08.2020 17.12.2021
20/235 1546 Gjestad-Langeland-VA Gravearbeid Gnr/Bnr: 132/8 MARTHINSEN & DUVHOLT AS 24.08.2020 01.04.2021
20/243 rekkverk Akershus / Viken Gravearbeid Bjørke TRYGG VEI AS 01.09.2020 30.09.2020
20/247 P. 510 Gislevollvegen. Del 2 Gravearbeid Gislevollvegen NORDBY MASKIN AS 28.08.2020 21.09.2020
20/249 Graving for ny spillvannsledning Gravearbeid Balder alle HABO BYGG- OG ANLEGGSSERVICE AS 07.09.2020 01.11.2020
20/252 Asfaltere 21 punkter i Ullensaker kommune Arbeidstillatelse 21 punkter i Ullensake rkommune(Se vedlegget) PEAB ASFALT NORGE AS 02.09.2020 31.10.2020
Viser 1 - 25 av 32 1 2 >